Sabro IF 2024

Vi står i den situation at der skal nye kræfter ind i hovedbestyrelsen i Sabro IF, og inviterer hermed de der er interesserede, til at høre mere om arbejdet i hovedbestyrelsen.

Foreningens hovedbestyrelse inviterer derfor på en sandwich, en sodavand og en snak om bestyrelsens arbejde og foreningens fremtid.

Invitationen er ganske uforpligtende, så mød op, tag naboen eller din ven med, og hør mere om de spændende ting der sker, og skal ske i byens sportsforening.

Det sker i klubbens mødelokale, Damvej 110B,
Lørdag den 27. april kl. 11.30 –  Det forventes at tage ca. 1 times tid.

 

”Hovedbestyrelsen er en fælles stemme for alle afdelingerne

– en fælles mægler der spiller alle afdelinger gode”

 

Sabro IF vil

Være et fællesskab for hele byen, et samlingspunkt for alle, og for alle aldre

Udbyde mange idrætstilbud til hele familien, og hele tiden udvikle disse tilbud i takt med efterspørgslen i samfundet

Hele tiden udvikle faciliteterne for de aktive så de er tidssvarende

Fokusere på at udvikle og uddanne de frivillige, så de får viden og kompetencer de kan bruge både i Sabro IF og i privatlivet

Have tæt samarbejde med skolen og kommunen, være opsøgende og vedholdene i at få bedst mulige relationer til disse

Være et aktiv for lokale virksomheder, så de har lyst til at støtte os, og vi omvendt gør hvad vi kan for at promovere dm udadtil

Udvikle det interne sammenhold på tværs af afdelingerne, ved at dele inspiration og succes ‘er, og sørge for at alle der har ideer, forslag eller meninger bliver hørt, så foreningen fremstår som en bred og involverende forening, hvor der er medbestemmelse, åbenhed og tillid

Hovedbestyrelsen har 3, for foreningen store vigtige opgaver

De frivillige er foreningens DNA, udover at udvikle og uddanne de frivillige, står hovedbestyrelsen også for afholdelse af en årlig frivillig fest

Oasen – cafeteriet. Det er også et kernepunkt der er vigtigt i de aktives hverdag. Hovedbestyrelsen skal sikre kontinuerlig drift af Oasen som i øjeblikket er forpagtet ud

Sabro Byfest – et kæmpe årligt arrangement koordineret af byfestkomiteen, der er et selvstyrende udvalg under hovedbestyrelsen

De personer vi søger må meget gerne kunne sige JA til flere af disse udsagn

Vil lede og uddelegere diverse opgaver i foreningen, og bevare det store overblik

Være visionær, sætte retning og tænke nyt, både om udbuddet af idrætsgrene, samt forandringer og forbedringer af eksisterende forhold

Gerne har organisatorisk erfaring, således at der kan skabes en klar og ligefrem organisation, hvor gennemskuelighed og unødige procedurer undgås.

Har en smittende energi der kan samle foreningen, skabe tillid både internt og eksternt med medlemmer, forældre og netværk.

Være lidt til stede rundt i foreningen på tværs af afdelingerne, således at de gode historier bliver hørt, gode ideer bliver delt og alle ved hvem du er.

Vil medvirke til de frivilliges uddannelse og udvikling igennem planlægning og opfølgning af kurser for de frivillige, workshops der kan være udbudt af DGI, kommunen eller andre organisationer

En der kan og har lyst til lave regnskab.
Det kræver ikke en regnskabsmæssig uddannelse, men gerne en god forståelse for tal og registrering, og en der kan skabe overblik over økonomien. 1 gang årligt ( i januar / februar) at indrapportere medlemstal til kommunen

IT-ansvarlig – hjemmeside, organisering på foreningsportaler (registrering & opdatering af databaser), alarmkoordinator (udlevering og sletning af koder, brikker m.m.) samt diverse relaterede opgaver.

Have lyst til at opsøge sponsorer, tegne sponsorater samt inddrage og facilitere events for sponsorerne i foreningens, herunder og arrangere støtte omkring sponsorernes egne aktiviteter.

Opgaver der skal besættes er formandsposten, økonomiformands posten, aktivitets koordinator, Sponsor koordinator,  uddannelses og kursus koordinator samt en der har lidt styr på IT/alarm og hjemmeside

Er du medlem eller har du forbindelse til en af afdelingerne i Sabro IF og hellere vil kontakte en af dem, så er du velkommen til det.
Underafdelingerne i Sabro IF er selvfølgeligt med at arbejdet for at skaffe medlemmer til en ny Hovedbestyrelse