Regler for hytten

Ordensregler for ”Hytten”

 

For brug af stort mødelokale, krolf klublokale, tekøkken samt terrasser.

 1. Lokalerne må anvendes, jfr. nedenstående regler.
  Lone (22305524) udleverer nøgler m.m. efter at aftale om reservation er indgået.
  Reservations bekræftelse tilsendes SMS eller mail.

I forbindelse med udlevering af nøgler gennemgår en Lone de faciliteter, der er givet adgang til.
I den forbindelse gennemgås også de forventninger, der er til aflevering, se nedenfor.

Opvaskemaskine, køleskab, komfur samt opvaske- og rengøringsmidler stilles til rådighed.

Lejer tager selv viskestykker, karklude m.v. med. 

 1. Opbevaring af overtøj og andet er på eget ansvar.
 1. Toileter med håndvask med koldt/varmt vand forefindes i forgangen.
  Husk at gøre rent på toiletter  efter arrangementet.
 1. Efter endt brug afleveres lokalerne i samme stand, som da de blev modtaget, eks. samme placering af møbler, støvsuget gulv, aftørrede borde, rent toilet osv.

Køkkenfaciliteterne afleveres i samme stand som da de blev lejet.
Her gælder specielt at der er vasket op og rengjort service mv. er stillet på plads.
Køkken rengøres samt komfur/ovn og opvaskemaskine tømmes og rengøres.
køleskab i køkkenet efterlades tændt med døren lukket.
Det ekstra køleskab i depotrum skal efterlades rengjort, slukket og med lågen på klem.
Det er ok at fylde opvaskeren og sætte den i gang, så ledes at den næste bruger tømmer den.

Det skal bemærkes at køkkenet er begrænset og udelukkende er beregnet til opvarmning og anretning af madvarer.


Vi anbefaler at købe maden i Oasen.

 1. Alle affaldsspande, papirkurve og lignende skal tømmes, og alt affald, emballage m.v. skal behørigt sorteres og bortskaffes. Der er opstillet containere på hallens Parkeringsplads.
 2. Lejer er på egne og selskabers vegne ansvarlig for evt. skader, manglende rengøring og affaldshåndtering
  Eventuelle skader på inventar eller service skal meldes ved afleveringen af lokalet.
 1. I forbindelse med aflevering af nøglen foretages en gennemgang af det lejede sammen med Lone.
  skader udbedres/aftaler om betaling og evt. supplerende rengøring foretages herefter, om nødvendigt.
 1. For brug af lokaler uden formel aftale og nøgleaflevering gælder også, at skader på porcelæn og inventar, samt funktionsdefekter adviseres ved en meddelelse på køkkenbordet.
 1. Sabro IF er ikke ansvarlig for følgeskade ved evt. strømnedbrud eller andet.

  Ved strømnedbrud kan Søren Madsen kontaktes på nødtelefon: 20488834.

Regler for adgang til brug af hytten.

 

HYTTEN er IKKE egnet til udlejning i stil med et forsamlingshus, da interiøret IKKE er beregnet til hårdt slid. Vi vil imidlertid gerne som PRØVEORDNING give især Sabro Ifs afdelinger, men også lokale beboere mulighed for at bruge hytten i større omfang, men med begrænsede former for aktivitet.
Mødelokale er bestykket med borde og stole som bliver stående efter brug.
Skal man bruge det store lokale skal borde og stole hentes i containeren ved Hytten og efter brug sættes tilbage igen i rengjort stand.

KUN medlemmer af idrætsforeningen, samt lokalt forankrede personer og grupper kan låne/leje Hytten.

Al brug af Hytten skal bookes i Conventus systemer også ”interne brugere”
Lone booker ved egentlig udlejning.

– Kan lånes ud til Sabro-IF sportsarrangementer eller møde på hverdage gratis.

– Kan lånes ud til afdelinger under Sabro IF i weekenden gratis. (IKKE til fester)

– Kan udlejes** til ex; konfirmation, barnedåb, reception el.lign. med sluttidspunkt senest kl. 22.00

– Kan udlejes** til ex. Grundejerforeningsmøde, valgmøde el.lign. på hverdage.

** Ved køb af traktement i Oasen opkræves der ikke lejepris for Hytten.

Vedrørende fester, børnefødselsdage samt andre aktiviteter der falder udenfor ovenstående henvises til Oasen, der kan afholde alle typer af arrangementer.

Prislisten:

1Lån af Stort lokale til mødeaktivitet i Sabro IF-regi max 6 timer0 kr.
2

Leje af Krolf klublokale i 24 timer med max 30 personer.

Eksempel 11:01 til 11:00

250 kr.
3Leje af hele hytten til privat arrangement kl. 10 – 221000 kr
4

Weekend leje af Hytten

(Tidligst fra kl. 12 fredag – søndag kl. 22)

2500 kr.
5Det skal bemærkes at der ved fejl og mangler efter brug vil ske en opkrævning af udgiften til retablering 

Lejekontrakt underskrives, indbetaling af leje vha. bankoverførsel til Sabro-IF’s konto
7267-0001003720 med navn på indbetaler og leje periode.