Dopingpolitik i Sabro IF Fitness

Formål

Formålet med antidopingpolitikken er at beskrive foreningens holdning og bestemmelser på området, således at foreningens medlemmer, trænere, ledere og forældre er bekendt med bestemmelserne på området.

Dopingpolitik

Sabro IF Fitness tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

Sabro IF Fitness er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidopingregler og kontrolregulativ som de er beskrevet af Anti Doping Danmark.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidopingregulativet.

Enhver brug af dopingmidler i forhold til de gældende retningslinjer fra Anti Doping Danmark medfører eksklusion af Sabro IF Fitness.
Desuden skal medlemmet selv betale omkostningerne i forbindelse med dopingtesten i det tilfælde, hvor testen er positiv.

Antidopingpolitik

Den fungerende formand er antidopingansvarlig.
Den antidopingansvarlige er kontaktperson overfor Anti Doping Danmark og ansvarlig for antidopingtiltag i Sabro IF Fitness.
Alle medlemmer og instruktører kan henvende sig til den antidopingsansvarlige såfremt de har mistanke om dopingbrug hos
en eller flere medlemmer af fitnesscentret.

Den antidopingsansvarlig er ansvarlig for eventuelle handlinger – såsom samtale med medlemmer, kontakt til Anti Doping Danmark
eller lignende – i forhold til konkrete dopingspørgsmål.

Gyldighed

Nuværende antidopingpolitik er fremover gældende for foreningens medlemmer.
Ved indmeldelse i Sabro IF Fitness accepterer medlemmet antidopingpolitikken og at medlemmet til enhver tid vil lade sig dopingteste.
Uvillighed mod at tage en dopingtest vil betyde eksklusion fra foreningen jævnfør reglerne herfor.