Bestyrelsen i Sabro IF

Her kan du se kontaktoplysningerne på Sabro IFs bestyrelse og funktionsansvarlige.

teamwork

Michael Rousing

Formand

rous@live.dk

Tlf: 20 30 15 18

Berit Rousing - Kopi (2)

Berit Rousing

Skole-kommune kontakt

mundelstrup@live.dk Tlf: 2261 1518

kasserer

Ernst Quistgaard

Økonomiformand

hok@sabroif.dk

Tlf: 26 11 06 56

Vakant

Aktivitetsformand

Kontakt formanden hvis du vil vide mere.

IMG_4788

Kim Ole Larsen

Webmaster

webmaster@sabro-if.dk

Tlf: 20 30 75 66

Hovedbestyrelsens opgave er at...

lede og fastlægge rammerne for Sabro IF som én samlet forening. Det sker blandt andet ved at udstikke en overordnet retning for hele foreningen samt pege på hvilke konkrete tværgående handlinger foreningen skal arbejde med. 

En ledergruppe bestående af en formand, økonomiformand og aktivitetsformand og to suppleanter, varetager den daglige ledelse af og har kompetence til at tage beslutninger for hele foreningen samt om uenigheder mellem de enkelte afdelinger. 

Ledergruppen mødes med repræsentanter for de enkelte afdelinger til hovedbestyrelses to-tre gange om året.