Generalforsamling - Sabro IF Venner

Om generalforsamlingerne:

Referat, beretning og regnskab vises udelukkende fra seneste generalforsamling i Sabro IFs Venner.

Regnskab Sabro IF venner 2022

Referat generalforsamling Sabro IF venner 2023

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden til generalforsamling

1: Valg af dirigent

2: Beretning v. formanden

3: Regnskab v. kasserer/kasserer assistent

4: Indkommende forslag

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer  – vælges for 2 år

6. Valg af revisorer – vælges for 2 år (vælges i ulige år)

7. Eventuelt

Alle vores medlemmer er velkomne til enhver generalforsamling i Sabro IFs Venner. Medlemmer af Sabro IFs Venner er nuværende ejere af et eller flere af vores medlemsbeviser.


Generalforsamling 2024 er: tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 19.30 i hallens mødelokale