Generalforsamling - Sabro IF Venner

Om generalforsamlingerne:

Referat, beretning og regnskab vises udelukkende fra seneste generalforsamling i Sabro IFs Venner.

 

Offentliggjort 17-04-2024

Ekstraordinær generalforsamling i Sabro IF Venner torsdag d.
2. maj 2024 kl. 19.30 i hallens mødelokale.

Dagsorden

1.     
Valg af dirigent

2.     
Valg af stemmetællere, hvis der ønskes
skriftligt afstemning

3.     
2. behandling af forslag om opløsning af
foreningen Sabro IF Venner

4.     
Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis foreningen
ikke opløses.

a.      Der
skal vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

b.      Anne
Dorthe Møller, Gitte O. Jensen og Marianne M. Christensen ønsker ikke genvalg.

5.     
Eventuelt

Tilmelding af hensyn til bestilling af forfriskninger til venner@sabro-if.dk

 

I henhold til vedtægterne §3 ”Generalforsamling” tilkommer
der medlemmerne en stemme pr. betalt kontingent og stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde.

 

I henhold til vedtægterne §9 ”Opløsning” afgøres en eventuel
nedlæggelse med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer på den ekstra
ordinære generalforsamling.