Generalforsamling - Sabro IF Venner

Om generalforsamlingerne:

Referat, beretning og regnskab vises udelukkende fra seneste generalforsamling i Sabro IFs Venner.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden til generalforsamling

1: Valg af dirigent

2: Beretning v. formanden

3: Regnskab v. kasserer/kasserer assistent

4: Indkommende forslag

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer  – vælges for 2 år

6. Valg af revisoror – vælges for 2 år

7. Eventuelt

Alle vores medlemmer er velkomne til enhver generelaforsamling i Sabro IFs Venner. Medlemmer af Sabro IFs Venner er nuværende ejere af et eller flere af vores 300 medlemsbeviser.


Generalforsamling 2022 er: onsdag d. 2. marts kl. 19.30 i Hallens Mødelokale