Skip to content

Sabro IF Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen byder dig velkommen

Læs om

Hovedbestyrelsen i Sabro IF

I hovedbestyrelsen sørger vi for at fastlægge og lave rammerne for Sabro IF som én samlet forening. To-tre gange om året mødes hovedbestyrelsen med repræsentanter fra de enkelt afdelinger, hvor afdelingernes status, udfordringer og eventuelle uenigheder bliver drøftet.

Historien bag Sabro IF

I sommeren 1970 – helt nøjagtigt den 23. juli – stiftede man Sabro Idrætsforening.

Det skete med udgangspunkt i ”Skjoldelev – Mundelstrup Boldklub” to mindre bysamfund i nærheden af Sabro.
På baggrund af den forholdsvise nye Sabro-Korsvejskole var Sabro mere og mere blevet det lokale midtpunkt, hvorfor nogle pionerer via en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 23, juli, fik ændret navnet fra Skjoldelev – Mundelstrup Boldklub til Sabro Idrætsforening, og herefter meddelt Idrætssamvirket Århus.

Lidt på trods af den daværende kommunesammenlægning (størstedelen Århus Kommune, noget Hammel Kommune) blev Sabro stedet hvor mere og mere kom til at foregå, også i takt ned udviklingen på Sabro-Korsvejskolen og det umiddelbare område hertil.
Oprindelig spillede man i Sabro – Mundelstrup Boldklub fodbold på lånte marker i Skjoldelev, og Skjoldelev forsamlingshus var rammen om de mere festlige arrangementer o.a.
Siden blev der etableret fodboldbaner ved Stillingvej, hvor der også var nogle bygninger som i flere år fungerede som klublokaler. Andre aktiviteter såsom håndbold, badminton og gymnastik lånte man lokaler til i omkringliggende faciliteter, eks. Tilst og efterhånden på skolen, hvor der ligeledes i forbindelse med etableringen af denne kom en fodboldbane yderligere (kampbane).

I firserne var der folk som for alvor sikrede meget bedre muligheder for Sabro IF´s faciliteter, og dermed en endnu mere alsidighed for at dyrke idrætsgrene i selve Sabro.
Fodbolden fik et nyt stort baneanlæg af 4 nye 11-mandsbaner, som på daværende tidspunkt var lidt forud for sin tid, og siden har vist sig som virkelig fremsynethed.
Umiddelbart i årene derefter etableringen af ”Sabrohallen” så nu var faciliteterne virkelig på plads, og mulighederne for alvor at samle Sabro IF.

Så i takt med befolkningsudviklingen i området var der mulighed for at dyrke sin idræt el. andet i faciliteterne i hallen el. på skolen – et plus for området og også på den måde være attraktivt for evt. nye beboere.

I midten af 90’erne og med endnu flere penge på bogen indviede Sabro IF i 1997 deres tilbygning til den oprindelige Sabrohal. Køkken- og kantinefaciliteter, klublokaler m.v. i 2 etager.
Årene gik og som et led i udviklingen og efterspørgslen blev en stor del af denne tilbygning i 2009 omdannet til Fitnessområde og spinning, og trak dermed endnu flere nye medlemmer til Sabro IF.
Sidste ”skud på stammen” var etableringen af ”Multibanen” og senere overtagelse af ”Hytten” + område efter den nedlagte spejdergruppe. Hytten blev i 2017 delvis renoveret og er nu et godt område for mindre aktiviteter/møder osv.
Samme år kom Sabro Idrætsforening på banen med en forholdsvis ny aktivitet, Krolf – en typisk ældre idrætsgren (60+), og som nu har et unikt område i og omkring ”Hytten”.

Sabro IF er en yderst integreret og nødvendig del af lokalsamfundet – et led i ”folkesundheden” og det sociale liv.
Vi har konstateret hvordan unge for år tilbage flyttede fra byen for senere at vende tilbage + familie og blive en del af sammenholdet. Med de rette faciliteter osv. er Sabro stadig attraktiv.
Forholdene i bl.a. Sabro Idrætsforening er ikke bare en selvfølge. De skal løbende tilpasses og justeres for at være attraktive nok, hvilket kræver at der hele tiden vil være nogle som går lidt foran og i en vis grad er visionære.