Bestyrelsen i Sabro IF

Her kan du se kontaktoplysningerne på Sabro IFs bestyrelse og funktionsansvarlige.

Henrik Bonde

Formand

hbbg@tdcadsl.dk

Tlf: 40 92 99 04

Louise Lemming Düring

Økonomiformand

hok@sabroif.dk

Tlf: 42 77 85 58

Jan Mehlsen

Aktivitetsformand

mehlsen@privat.dk

Tlf: 27 78 39 02

Hovedafdelingens opgave er at...

lede og fastlægge rammerne for Sabro IF som én samlet forening. Det sker blandt andet ved at udstikke en overordnet retning for hele foreningen samt pege på hvilke konkrete tværgående handlinger foreningen skal arbejde med. 

En ledergruppe bestående af en formand, økonomiformand og aktivitetsformand og to suppleanter, varetager den daglige ledelse af og har kompetence til at tage beslutninger for hele foreningen samt om uenigheder mellem de enkelte afdelinger. 

Ledergruppen mødes med repræsentanter for de enkelte afdelinger til hovedafdelingsmøder to-tre gange om året.